Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo - privreda i javni sektor

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u svojoj ponudi za pravna lica ima dva HypoNet rešenja, i to:

  • Personal E-bank (HALCOM) - domaći platni promet i platni promet sa inostranstvom;
  • Office Banking i FX Client (ASSECO (nekada PEXIM)) - domaći platni promet

Da bismo Vam u najkraćem roku obezbedili HypoNet – elektronsko bankarstvo naše Banke, molimo Vas da popunite sledeće priložene formulare i dostavite ih najbližoj poslovnici Hypo Banke.

Ukoliko želite HypoNet usluge HALCOM rešenja ili ga već koristite (u drugim bankama) popunite sledeće obrasce:

Domaći platni promet:

Zahtev HypoNet - Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice ili ih već imaju i određuju se njihova prava:

  • Administrator – mogućnost preuzimanja novih verzija programa i slanja poruka banci;
  • Unos naloga – mogućnost unosa naloga za plaćanje;
  • Potpisivanje – mogućnost autorizovanja pripremljenih naloga pre njihovog slanja;
  • Slanje naloga – mogućnost slanja pripremljenih i potpisanih naloga i
  • Pregled izveštaja – mogućnost da se primaju izvodi kao i trenutno stanje i dnevne promene računa.

Jedna osoba može imati sva navedena prava, a ako su prava raspoređena između više osoba, treba obratiti pažnju da se pokriju sve funkcije. Potrebno je da Zahtev bude overen pečatom i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

Okvirni ugovor HYPOnet – pravna lica - Ovo je formular koji Vi popunjavate, potpisujete i overavate pečatom u dve kopije. Vašu kopiju Okvirnog Ugovora vraćamo Vam nazad nakon potpisa i overe Banke. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat su obavezni.

Zahtev za digitalnu potvrdu - firma -  U ovaj formular se unose podaci o pravnom licu i spisak osoba ovlašćenih da dobiju smart kartice. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni.

Zahtev za digitalnu potvrdu - pojedinac - U ovaj formular se upisuju podaci za svakog imaoca smart kartice (po jedan formular za svaku karticu). Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni, kao i potpis osobe za koju se traži kartica. Sva lica navedena u ovom dokumentu moraju da prilože popunjen i potpisan formular Lični podaci imaoca smart kartice .

Platni promet sa inostranstvom:

Zahtev HYPO NET_Devizno poslovanje - U ovaj formular se upisuju imena osoba koje su već vlasnici smart kartica i koje će imati pristup deviznim računima. Potrebno je da lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica potpiše formular i overi ga pečatom.

Okvirni ugovor HYPOnet PPI – pravna lica - Ovo je formular koji Vi popunjavate, potpisujete i overavate pečatom u dve kopije. Vašu kopiju Okvirnog Ugovora vraćamo Vam nazad nakon potpisa i overe Banke. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni.

Ukoliko želite HypoNet usluge ASSECO (PEXIM) rešenja ili ga već koristite (u drugim bankama) popunite sledeće obrasce:

Zahtev HypoNet -   Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice ili ih već imaju. Potrebno je da lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica potpiše formular i overi ga pečatom. Sva lica navedena u ovom dokumentu kao imaoci smart kartice moraju da prilože popunjen i potpisan formular Lični podaci imaoca smart kartice

Okvirni ugovor HYPOnet – pravna lica - Ovo je formular koji Vi popunjavate, potpisujete i overavate pečatom u dve kopije. Vašu kopiju Okvirnog Ugovora vraćamo Vam nazad nakon potpisa i overe Banke. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat su obavezni.

Nakon popunjavanja, potpisivanja i overe svih dokumenata, molimo Vas da ih dostavite u neku od poslovnica Hypo Alpe Adria Banke.

Saveti klijentima za sprečavanje zloupotreba prilikom korišćenja elektronskog bankarstva