ON-LINE i OSTALE USLUGE

ON-LINE i OSTALE USLUGE

Elektronsko bankarstvo - privreda i javni sektor

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u svojoj ponudi za pravna lica ima dva HypoNet rešenja, i to:

  • Personal E-bank (HALCOM) - domaći platni promet i platni promet sa inostranstvom;
  • Office Banking i FX Client (ASSECO (nekada PEXIM)) - domaći platni promet